17 آذر 1400 16:41

 

زنان به عنوان موج بعدی رشد مدیریت ثروت

در ایالت متحده آمریکا

منبع: مک کنزی

جذب و حفظ مشتری های زن یک ضرورت برای رشد شرکت های مدیریت ثروت خواهد بود. شرکت های مدیریت ثروت برای موفق شدن در مدیرت پول زنان، نیاز به درک عمیق نیازها، ترجیحات و  رفتارهای متفاوت آنها دارند چرا که شرکت ها می توانند با متنوع سازی پیشنهادها و تعهدات خود بر اساس نیازها و رفتارهای زنان به یک رویکرد سیستماتیک برای برنده شدن در این زمینه دست یابند.

به عنوان بخشی از تحقیقات اخیر مک کنزی بر مصرف کنندگان متمول، بیش از 10 هزار نفر سرمایه گذار مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاکی از این امر است که نزدیک به 3 هزار نفر از تصمیم گیرندگان مالی زنان می باشند.

برای دهه ها، مدیریت ثروت یک فعالیت مرد سالارانه محسوب می شد. نه تنها اکثریت قریب به اتفاق مشاوران مالی مردها هستند، بلکه مشتریان مردی که تصمیمات مالی را اتخاذ می کنند نیز بیش از مشتریان زن می باشند. تا جاییکه در 75 درصد خانواده های متمول در آمریکا مردان تصمیم گیرنده اصلی موضوعات مالی می باشند. اما این موضوع در شرف تغییر است.

تمامی حقوق برای بورس استیج محفوظ می باشد.

Template Design:Dima Group