30 دی 1400 13:39

اگر فرض کنیم سود یکی از محرک های اصلی قیمت هر سهم است پس اگر توانمندی لازم را در پیش بینی سود یک شرکت را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟

با توجه به حذف اعلام و چیش بینی eps توسط شرکت ها مهارت در استنتاج eps از گزارشات مدیریتی و مالی ارائه شده توسط شرکت ها به یک هنر بسیار مهم و تاثیر گذار تبدیل شده است.

 

 

 

 

سرفصل های دوره

  1. بررسی  ماهیت شرکت
  2. بررسی محصولات تولیدی (از دیدگاه عرضه و تقاضای کل - ملی و فراملی)
  3. بررسی محصولات تولیدی (از دیدگاه ظرفیت های واقعی و اسمی شرکت)
  4. بررسی محصولات تولیدی (از دیدگاه قیمت )
  5. بررسی اهداف مدیریتی ذکر شده با دیدگاه بررسی بهره وری کل شرکت(سیستماتیک و غیر سیستماتیک)
  6. بررسی انواع ریسک های اعلام شده  و اعلام نشده در گزارش تفسیری
  7. نحوه استنتاج EPS شرکت در دوره مورد نظر با اطلاعات ارائه شده مدیریتی و مالی

تمامی حقوق برای بورس استیج محفوظ می باشد.

Template Design:Dima Group